Betongarbeten kan vara bra att använda

Är du i behov av betongarbeten? Du kan få hjälp med betongarbeten, det via SIU, Svensk Industri Utveckling. Betong i sig, det är ett bra skydd mot armering till exempel. Dock kan betong brytas ner. Det tack vare bland annat:

 • Karbonatisering
 • Urlakning
 • Kemikalier

På grund av detta så är det bra om betongarbeten även inkluderar det viktiga ytskyddet för att rädda och förlänga livslängd på investerad infrastruktur.

Arbeten i betong

När det gäller betongarbeten så kan SIU hjälpa till med en mängd olika saker. Bland annat så erbjuder de:

 • Betongreperationer
 • Betongrenoveringar
 • Sprutbetong
 • Putsningsarbeten
 • Trappgjutningar, plattgjutningar mm
 • Kristallisering
 • Impregnering
 • Avtätning
 • Skydd mot kemikalieangrepp
 • Skydd mot höga temperaturer
 • Målning
 • Kolfiberförstärkning

De kan hjälpa till med att renovera betong, reparera betong samt att de även har flera andra bra tjänster.

Verksamhetsområden hos Svensk Industri Utveckling

Hos SIU finns det flera verksamhetsområden. Bland annat vatten och avlopp. Inom det kan de erbjuda långsiktiga lösningar för reningsverk och dricksvatten-anläggningar. Ett annat område är pappersmassa industri. Där kan de hjälpa till med saker som motverkar stopp. Bland anant kristallisering, impregnering och mycket mer.

De jobbar även inom kraft och värme, där de kan hjälpa till mer tekniska lösningar. Sedan har de även verksamhetsområden som fastighetsbolag, livsmedelsindustrin, stålverk, kärnkraft, raffinaderi och gruvindustri.

När det gäller betongarbeten

Om du har behov av betongarbeten, så kan det vara bra att vända dig till SIU. Detta företag har en spetskompetens inom reparation samt förstärkning av metall och betong. De kan se över det hela för att sedan reparera eller renovera betongen på allra bästa sätt.